Gestión

Junta Directiva

Álvaro Rocha, Universidade de Coimbra (Presidente)

Manuel Pérez Cota, Universidade de Vigo (Vice-Presidente)

Carlos Ferrás Sexto, Universidade de Santiago de Compostela (Vice-Presidente)

Avelino Victor, ISMAI e Instituto de Informática do Porto  (Secretário)

Ramiro Gonçalves, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vogal)

 

Asamblea General 

Luís Paulo Reis, Universidade do Porto (Presidente)

Brígida Mónica Faria, Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto (Secretário)

José Antonio Calvo-Manzano Villalón, Universidad Politécnica de Madrid (Vogal)

 

Consejo Fiscal 

António José Abreu, ISCAP (Presidente)

Adolfo Lozano Tello, Universidad de Extremadura (Secretário)

Joaquim José Gonçalves, Instituto Politécnico do Cávado e Ave (Vogal)

E-mailaistic@gmail.com